Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
  Контрол
 
Защо се контролира дейността с продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба
 
  Класифициране на изделия
 
Кога едно изделие или технология е с двойна употреба?
 
Кое изделие може да бъде определено като продукт, свързан с отбраната?
 
  Контрол на изделия и технологии с двойна употреба
 
Какво е необходимо за износ?
 
Какво е необходимо за трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Съюза?
 
Какво е необходимо за внос?
 
Какво е необходимо за извършване на брокерска дейност?
 
Кога се изисква разрешение за транзит?
 
Кой, как и кога издава сертификати?
 
Къде и кой приема заявленията?
 
Полезни съвети и често задавани въпроси
 
  Контрол на продукти, свързани с отбраната
 
Какво е необходимо за износ на продукти, свързани с отбраната?
 
Какво е необходимо за внос на продукти, свързани с отбраната?
 
Какво е необходимо за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на България?
 
Какво е необходимо за трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на България?
 
Какво е необходимо за извършване на брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната?
 
Какво е необходимо за транзит/превоз на продукти, свързани с отбраната през територията на Република България с автомобилен и/или железопътен транспорт
 
Как можете да изнесете продукти, свързани с отбраната, или обезопасени изделия от Списъка на продуктите, свързани с отбраната, за участие в чуждестранни изложения на отбранителна техника?
 
Какво е необходимо за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, извън територията на България?
 
Замяна или ремонт по рекламации, свързани с разрешени сделки
 
Кой, как и кога издава сертификати?
 
Как правилно се попълват документи за извършване на външнотърговски дейности с продукти, свързани с отбраната
 
Задължения на лицата, извършващи дейности с продукти, свързани с отбраната
 
  Дейности с химически вещества, попадащи под обхвата на Конвенцията за забрана на химическо оръжие и Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
 
Кои са токсичните химически вещества и прекурсорите, попадащи под обхвата на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори?
 
Условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори са определени в Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г., издадена от министъра на икономиката и енергетиката
 
Кога се подава заявление за регистрация за производство, преработване и употреба?
 
Как се извършва износ, внос и трансфер на химически вещества от приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП?
 
Как се извършва износ, реекспорт и внос на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП?
 
Как се извършва трансфер от и за територията на Р България за и от територията на държава от Общността на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП?
 
Какви са задълженията на лицата, извършващи дейности с химически вещества от Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП или други органични химически вещества, включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор?
 
 
  Нормативна база
 
Национално законодателство
 
Европейско законодателство
 
  Какво ново?
 
Съобщения и курсове, свързани с Организацията за забрана на химическото оръжие
 
  Образци на заявления за класифициране на изделия
 
Образци на заявления за класифициране на изделия и технологии по списъците с контролни изделия
 
  Ограничения и забрани
 
Ограничения и забрани
 
  Предоставяне на данни и отчети
 
Указания и таблици за предоставяне на данни за износ, трансфер (изходящ трансфер) от територията на България и внос и трансфер (входящ трансфер) за територията на България на ПСО
 
Таблици за предоставяне на данни за износ, трансфер (изходящ трансфер) от територията на България и внос и трансфер (входящ трансфер) за територията на България на ИТДУ
 
  Доклади на Междуведомствената комисия
 
Годишни доклади за дейността на Междуведомствената комисия
 
  Полезни връзки
 
Международни организации
 
Държавни институции
 
ЕС, конвенции и международни договорености
 
Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия с двойна употреба
 
Публичен регистър на лицата, осъществяващи дейностите по чл. 6, 7 и 8 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
 

  Контакти
 
  Карта на сайта
 
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer
Developed by: WebMaster.BG