Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Указания и таблици за предоставяне на данни за износ, трансфер (изходящ трансфер) от територията на България и внос и трансфер (входящ трансфер) за територията на България на ПСО
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен регистър на сделките за износ и трансфер от територията на Р България и Годишен отчет на износа и трансфера от територията на Р България на продукти, свързани с отбраната (Приложение 1).

Приложение 1: Annual_Arms_EXPORT - Template 1_(v.2023).xlsx

Данните, попълнени от Вас в таблицата, ще бъдат използвани за изготвяне на годишните отчети, които Р България предоставя по линия на Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Договора за търговия с оръжие (ДТО), Европейския съюз (ЕС), както и за националния годишен доклад на Междуведомствената комисия.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен регистър на сделките за внос и трансфер за територията на Р България и Годишен отчет на вноса и трансфера за територията на Р България на продукти, свързани с отбраната (Приложение 2).

Приложение 2: Annual_Arms_IMPORT - Template 2_(v.2023).xlsx

Данните, попълнени от Вас в таблицата, ще бъдат използвани за изготвяне на годишните отчети, които Р България предоставя по линия на Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Договора за търговия с оръжие (ДТО), Европейския съюз (ЕС), както и за националния годишен доклад на Междуведомствената комисия.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица за отчитане на осъществен износ и трансфер от територията на Р България на продукти, свързани с отбраната - за полугодие (Приложение 3).

Приложение 3: Semi-Annual_Arms_EXPORT - Template 3_(v.2023).xlsx

Данните, попълнени от Вас в таблицата, се използват за изготвяне на отчета за полугодие, който Р България предоставя по линия на Васенаарската договореност.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕГИСТРИТЕ И ОТЧЕТИТЕ


СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА:

Годишни регистри и отчети - Приложение 1 и Приложение 2 в срок до 31-во число на месец януари през следващата календарна година.

Регистър за полугодие - Приложение 3 в срок до 31-во число на месец юли през текущата календарна година и в срок до 31-во число на месец януари през следващата календарна година.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer