Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Годишни доклади за дейността на Междуведомствената комисия
 
Годишен Доклад за 2022 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Годишен Доклад за 2021 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Годишен Доклад за 2020 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Годишен Доклад за 2019 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба -Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2019 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Годишен Доклад за 2018 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба -Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6


Годишен Доклад за 2018 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Годишен Доклад за 2017 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба -Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2017 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Годишен Доклад за 2016 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба -Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2015 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
-Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2014 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
-Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2014 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Годишен Доклад за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и eнергетиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
-Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6

Годишен Доклад за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, eнергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2012 г. - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори за 2012 г.

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2011 г. - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2010 г. - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2009 г. - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2008 г. - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2007 г. - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2006 г. - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4

Доклад на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовносто на страната при Министерския съвет и Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката, за изпълнението на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, за 2005 г.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer